Cargando...
Viaxa con seguridade2023-02-13T17:30:29+01:00

Ter un bo seguro á hora de contratar unha viaxe é máis importante do que poderíamos supoñer. Ademais da protección en caso de imprevisto durante a viaxe, a súa contratación evita ter que asumir os gastos de cancelación da mesma pola posibilidade de ter que cancelala por causa xustificada antes da saída.


Importante: Viaxa en tempos da pandemia de COVID

Todas as nosas pólizas cobren ao viaxeiro que se enferma e dea positivo en Coronavirus, así como aos seus acompañantes e familiares, segundo as garantías e coberturas de cada póliza.   

Seguro incluído
(segundo viaxe)

GETAWAY Plus

Inclúe: Gastos de cancelación (4 supostos) antes e despois da saída – Asistencia de equipaxe – Asistencia sanitaria – RC – Indemnización de accidente

O seguro ideal para cubrir os aspectos máis básicos durante a viaxe, así como os gastos de cancelación de ata 600 €.

VIP Plus 1000 e Experiencias VIP Plus 2000

Inclúe: Gastos de cancelación (34 supostos) antes e despois da saída – Asistencia de equipaxe – Asistencia de transporte – Asistencia sanitaria – RC – Indemnización de accidente

O seguro con todas as garantías e a maior cobertura (gastos de cancelación de 1.000 ou 2.000 euros, segundo a viaxe). O VIP Plus Experiences abrangue tamén a práctica de deportes de aventura (segundo a ficha do produto).

TÁBOA RESUMO DAS COBERTURAS DE SEGUROS INCLUÍDAS
+
COMPLEMENTOS DE SEGUROS OPCIONALES

Seguro Opcional

Segundo a viaxe a reservar e as circunstancias de cada pasaxeiro, recomendamos analizar a conveniencia de contratar un dos nosos seguros opcionais para incluír ou ampliar coberturas como gastos de cancelación, asistencia de equipaxe ou asistencia de transporte.

VIP Plus (1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000)

Inclúe: Gastos de cancelación (34 supostos) antes e despois da saída (ata 7.000 €), incluída a cancelación por terrorismo ou catástrofes naturais – Asistencia de equipaxe – Asistencia de transporte – Asistencia sanitaria – RC – Indemnización de accidentes

O seguro con todas as garantías e a maior cobertura (gastos de cancelación de 1.500 a 7.000 euros).

VIP Plus PreEx (1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000)

Complementa todas as garantías incluídas no seguro VIP Plus coa cobertura dos gastos de cancelación por complicacións e recaídas de enfermidades preexistentes, crónicas ou dexenerativas (non incluídas no seguro VIP Plus), engadindo só un complemento do 10 % ao a taxa do seguro VIP Plus aplicable.